ارائه خدمات غیر حضوری در دوران کرونا

17
2020

با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه شیوع ویروس کرونا (COVID - 19 )، شرکت برگ سیستم، تمامی تلاش خود را جهت حفظ سلامت پرسنل و همچنین ارائه خدمات به مشتریان با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و مدیریتی (به صورت دو کار) بکار خواهد بست.

کلیه پرسنل فنی شرکت، از امروز از منزل و به صورت دور کارمشغول به کار خواهند بود.

تمامی خدمات ارائه شده توسط شرکت برگ سیستم، از جمله خدمات پشتیبانی همچون روال سابق از طریق کانالهای ارتباطی معرفی شده ادامه خواهد داشت.

با توجه به احتمال دورکاری اغلب مشتریان در این دوران، جهت سهولت در دریافت خدمات از شرکت برگ سیستم پویا، ساعت کاری تا اطلاع ثانوی برای مشتریان سطح سرویس های A, B, C با یکساعت افزایش و مشتریان با سطح سرویس های Silver و Gold نیز مطابق با ساعات اعلام شده در قراردادهایشان بصورت 24 ساعته امکان دریافت خدمات دارند.