دسته بندی محصولات

راهکار صنعت پخش

راهکار صنعت پخش
راهکار صنعت پخش
راهکار صنعت پخش
راهکار صنعت پخش

راهکار شرکت برگ سیستم پویا در صنعت پخش، راهکاری نرم افزاری مبتنی بر ERP  بوده که با تکیه بر تجربیات برتر (Best Practice) در صنعت پخش، چه در ایران و چه در شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی تدوین شده است.

در این راهکار، نرم‌افزار اصلی یکی از ERP های شرکت لوگو خواهد بود و از ابزارهای جانبی تولید شده توسط شرکت برگ سیستم پویا نیز به صورت مکمل استفاده خواهد شد. 

نرم‌افزار های ERP قابل استفاده در راهکار صنعت پخش:

Windows base

Tiger Plus International ✓ 

Tiger Enterprise International ✓ 

Web base

J-eetah International ✓ 

J-Guar International ✓ 

 

انواع نرم‌افزار های جانبی تحت اندروید در راهکار صنعت پخش:

  نرم‌افزار اندروید درخواست‌گیری

  ✓نرم‌افزار اندروید وصول

  ✓نرم‌افزار اندروید توزیع

  ✓نرم‌افزار اندروید سرپرستی

که از نرم‌افزارهای فوق جهت ثبت عملیات فروش و وصول و توزیع و همچنین کنترل‌های مورد نیاز سرپرستان فروش استفاده می‌گردد.

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.