دسته بندی محصولات

نرم افزار مدیریت شعب

نرم افزار مدیریت شعب
نرم افزار مدیریت شعب
نرم افزار مدیریت شعب
نرم افزار مدیریت شعب
نرم افزار مدیریت شعب
نرم افزار مدیریت شعب

شرکت‌های که دارای شعبه می‌باشند و یا متشکل از مجموعه‌ای از شرکت‌ها هستند، در بهترین حالت از نرم‌افزاری متمرکز با بانک اطلاعاتی متمرکز استفاده می‌نمایند. اگر این امکان در شرکتی وجود نداشته باشد، ابزار مدیریت شعب، اجازه می‌دهد تا تراکنش‌هایی که در یک شعبه ثبت شده‌اند، به دفتر مرکزی منتقل شوند. یکی از ویژگی‌های این ابزار این است که در ارسال اطلاعات قابلیت انتخاب را برای مدیر سیستم فراهم می‌نماید تا تنها بخشی از اطلاعات که در مرکز کاربرد دارند ارسال گردد.

 

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.