دسته بندی محصولات

نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay

نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay
نرم افزار حقوق و دستمزد Barg Pay

نرم‌افزار حقوق و دستمزد BARG Pay با کاربری راحت، بیشترین امکانات را در اختیار کاربر قرار داده است.

برخی از امکانات نرم‌افزار حقوق و دستمزد Barg Pay:

1. امکانات عمومی

 ✓یکپارچگی با محصولات ERP برگ سیستم پویا

 ✓مدیریت کاربران با سطوح دسترسی متفاوت               دریافت فایل کاتالوگ

 ✓دریافت اطلاعات از دستگاه ساعت

 ✓مدیریت کاربران با کنترل دسترسی                                                                                                                                                                               

2. اطلاعات پایه

 ✓پرونده پرسنلی با کلیه اطلاعات با امکان الصاق عکس فایل

تعریف مراکز تامین اجتماعی متفاوت

گروه بندی های مختلف پرسنل

صدور احکام کارگزینی

 ✓مراکز هزینه

 ✓تاریخچه احکام

 ✓درختواره سازمان شامل شعب و واحدهای سازمانی

 ✓تنظیم قرارداد

3. تنظیمات محاسباتی

 ✓محاسبات پارامتریک حقوق و دستمزد با امکان فرمول‌نویسی و تعیین بیمه پذیری و مالیات پذیری

 ✓تعریف انواع اضافات و کسورات با امکان فرمول‌نویسی پیشرفته

 ✓تعریف بیمه و مالیات پذیری هر کدام از اضافات و کسورات

 ✓مزایای مستمر و غیر مستمر

 ✓مزایای دوره ای ماهیانه، میان دوره‌ای و ...

 ✓معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی

 ✓امکان معرفی عوامل خاص نظیر بازخرید، مرخصی، ذخیره سنوات،… و نیز نحوه محاسبه آن‌ها به صورت پارامتریک

 ✓معرفی انواع وام و شرایط پرداخت وام به پرسنل

 ✓امکان تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه بصورت تعداد روز و ساعت.

 ✓امکان تعریف انواع پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه خاص سازمان جدا از محاسبات حقوق و انجام عملیات مستقل مربوط به آن

 ✓امکان تنظیم نحوه روند کردن مبالغ پرداختی و انتقال تاثیرات به ماه‌های بعدی

4. تراکنش‌ها                                                                                                      

 ✓محاسبه وام و اقساط

 ✓محاسبه تعدیلات حقوق

کسر خودکار اقساط از حقوق

 ✓معرفی درختواره پارامترهای مختلف به صورت داینامیك

 ✓عیدی و سنوات

 ✓انجام محاسبات حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت، مرکز هزینه، واحد  سازمانی،…

محاسبه خوکار ذخایر عیدی و سنوات و پاداش سالیانه و ...

 ✓امکان ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه

 ✓معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی

 ✓امکان ورود اطلاعات مانده اولیه مرخصی بطور مستقیم و یا انتقال آن از سال قبل

 ✓امکان انجام محاسبات فردی و ماهیانه

 

5. خروجی‌ها

 ✓فیش حقوقی

 ✓حکم پرسنلی

 ✓لیست حقوق

 ✓انواع قرارداد

 ✓فایل تامین اجتماعی

 ✓امکان تهیه انواع گزارشات مقایسه‌ای

 ✓فایل دارایی

 ✓امکان تهیه گزارش از اطلاعات مرخصی در گزارشات پارامتریک

 ✓فایل پرداخت بانک

 ✓امکان توزیع الکترونیک فیش در پست الکترونیک پرسنل

 ✓گزارش مرخصی

 

 

 

 

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.