دسته بندی محصولات

راهکار فروشگاهی

راهکار فروشگاهی
راهکار فروشگاهی
راهکار فروشگاهی
راهکار فروشگاهی

راهکار شرکت برگ سیستم پویا جهت استفاده در فروشگاه‌ها، راهکاری نرم‌افزاری مبتنی بر ERP بوده که با تکیه بر تجربیات برتر (Best Practice) در فروشگاه‌های مختلف، چه در ایران و چه در فروشگاه‌های بین‌المللی و چند‌ملیتی، چه کوچک و چه بزرگ تدوین شده است.

در این راهکار، نرم‌افزار اصلی یکی از ERP های شرکت  لوگو خواهد بود و از ابزارهای جانبی تولید شده توسط شرکت برگ سیستم نیز به صورت مکمل استفاده خواهد شد.

نرم‌افزار های ERP قابل استفاده در راهکار فروشگاهی: 

Go Plus International ✓   

  Tiger Plus International ✓   

Tiger Enterprise International ✓   

انواع نرم‌افزار های صندوق فروشگاهی:

(نرم‌افزار فروشگاهی آنلاین و آفلاین با امکانات ویژه) BARG POS ✓   

(نرم‌افزار فروشگاهی فقط آنلاین و با امکانات پایه) LOGO Retail ✓   

که از نرم‌افزارهای فوق جهت ثبت عملیات مرتبط با محیط فروشگاه از جمله شارژ انبار، تحویل صندوق، فروش، برگشتی، تعویض، هلد، وصول و ... استفاده می‌گردد.

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.