دسته بندی محصولات

نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی

نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی
نرم افزارگزارش‌دهی پیامکی

در دنیای پر شتاب امروزه، دریافت اطلاعات در کمترین زمان از اولویت‌های مهم مدیران و مشتریان می‌باشد.

نرم‌افزار گزارش‌دهی پیامکی، به دو روش، پیامک ارسال می‌نماید:

  1. پیامک‌های گزارشی

  2. پیامک‌های رویدادی

 ✓پیامک‌های گزارشی

در این نوع پیامک‌ها گزارشات متنوعی در زمان مشخص برای افراد مشخص به صورت خودکار و با آخرین اطلاعات ارسال می‌گردد. همچنین این افراد در صورت نیاز به دریافت گزارش به­‌لحظه، می‌توانند کد گزارش را به سامانه ارسال نمایند و آخرین وضعیت گزارش را دریافت نمایند.

برخی از پیامک‌های گزارشی :

گزارش سفارشات، گزارش فروش، گزارش چک‌های صادره، گزارش چک‌های در جریان وصول، گزارش نقدینگی و .....

 ✓پیامک‌های رویدادی

در این نوع پیامک‌ها، بر حسب رویدادی که در سیستم ثبت می‌گردد، سیستم به‌صورت خودکار پیامک به طرف مقابل رویداد، ارسال می‌نماید. چیدمان و فرمت این پیامک‌ها توسط کاربر قابل تنظیم بوده که از آن استفاده بسیار مناسب روابط عمومی می‌تواند نمود.

برخی از پیامک‌های رویدادی :

تشکر از ثبت سفارش، تشکر از خرید، شروع به تولید سفارش، خاتمه تولید سفارش، حمل سفارش، تشکر بابت دریافت وجه، تشکر دریافت چک، تشکر واریز بانکی و ....

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.